วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โหลดแนวข้อสอบ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โหลดแนวข้อสอบ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


1. แนวข้อสอบการเขียน BM
2. แนวข้อสอบการพูด BM
3. แนวข้อสอบการอ่าน BM
4. แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการเขียนไทย
5. ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ
6. แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล  อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ
7. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
8. ภาษาอังกฤษ (ENGLISH)พิชิตทุกสนามสอบ
9. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 จำนวน 100 ข้อ
10. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 จำนวน 100 ข้อ
11. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
12. แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม
13. แนวข้อสอบความเป็นครู
14. ความหมายและอุดมการณ์ของความเป็นครู
15. แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
16. แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
17. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู

ตัวอย่างแนวข้อสอบครูคืนถิ่น
ภาษาอังกฤษ สรุปเนื้อหา

คำในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆได้   8   ชนิด ด้วยกันคือ

1.   Noun คำนาม (คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่)

2.   Pronoun   คำสรรพนาม  (คำที่ใช้แทนคำนาม) เช่น I you he she it this that

3.   Adjective คำคุณศัพท์ (คำขยายคำนาม) เช่น tall short small big

4.   Verb คำกริยา  (อาการกระทำของประธาน)เช่น go come run walk

5.  Adverb  คำกริยาวิเศษณ์  (คำที่ใช้อธิบายกาขยายกริยา ว่าทำอย่างไร ที่ไหน

เมื่อไหร่ ฯลฯ  ยกเว้นนาม  กับ  สรรพนาม)   เช่น

fast slowly here there today yesterday

6.   Conjunction    คำสันธาน (คำที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยค) เช่น and but or so

7.   Preposition    คำบุพบท  (คำที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของคำ) เช่น in on at by from

8.   Interjection  คำอุทาน  (คำทีเปล่งออกมาลอยๆ  เพื่อแสดงความรู้สึกของอารมณ์)


เช่น wow eh umชุดนี้จัดเต็มสำหรับ ครูคืนถิ่นทุกท่านที่ต้องการเสริมพิเศษภาษาอังกฤษ

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
สนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้
Line ID : bowei2517
Tel :0921508652
E-Mail : bowei2559@gmail.com

1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง
**ช่องทางการชำระเงิน**
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา กองเงิน
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี 517-2-06277-9 ออมทรัพย์
2. แจ้งสลิปการโอน ส่งมาที่
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น